H
 
Magdalena
Magdalena-Maarten 't Hart auteur : 't Hart, Maarten  
oorspronkelijke titel : Magdalena (2015)  
isbn : 9789029538558  
pagina's : 224  
nur : 320 = Literaire non-fictie algemeen  
uitgever : De Arbeiderspers  
leesclubperiode : 28 januari - 08 maart 2016  
Korte beschrijving:
'Na mijn dood,' zei de moeder van Maarten t Hart vaak, 'kun je over me schrijven wat je wilt, maar spaar me zolang ik leef.' Daarom heeft t Hart in zijn werk zijn moeder zo veel mogelijk uit het zicht gehouden,waardoor een enigszins vertekend beeld van zijn jeugd ontstond. Nu zijn moeder in 2012 is overleden, kan Maarten t Hart alsnog de wonderlijke eigenaardigheden en de onwrikbare, rotsvaste zekerheid des geloofs van zijn moeder aan een nader onderzoek onderwerpen, aldus een leemte in zijn autobiografie opvullend.
^

Ze is zoek
Ze is zoek-Emma Healy auteur : Healy, Emma  
oorspronkelijke titel : Elizabeth is missing (2014)  
isbn : 9789022569139  
pagina's : 333  
nur : 305 = Literaire thriller  
uitgever : Boekerij  
leesclubperiode : 22 september - 05 november 2015  
Korte beschrijving:
'Elizabeth is zoek' staat op het briefje in Mauds zak. Het is in haar eigen handschrift geschreven, net als het briefje op de muur. Maud wordt vergeetachtig. Ze koopt perziken op sap terwijl ze al een kast vol heeft, vergeet de thee te drinken die ze zelf inschonk en schrijft briefjes als geheugensteuntje. De mensen nemen haar niet meer serieus. Maar ze is vastbesloten te ontdekken wat er met haar vriendin Elizabeth is gebeurd en wat het verband is met het raadsel dat haar al zo lang kwelt: de nooit opgeloste verdwijning van haar zusje Sukey, vlak na de oorlog.
^